top of page

תרומות

תורמים לעשייה ציונית

לא חוזרים ל6.10.23!

לעם מפולג, שהממשלה שלו עסוקה בטפל ולא בעיקר,

שיותר ויותר קבוצות דואגות לעצמן על חשבון קבוצות אחרות.

תרומה לעצמאות ציונית תעזור לעשות את השינוי.

ניתן גם לתרום בהעברה בנקאית:

עבור: עצמאות ציונית
בנק לאומי (10)
סניף 912
מספר חשבון: 46820063
IBAN:  IL590109120000046820063

bottom of page