top of page

אודותינו

מדינת ישראל לפני ה7.10 הייתה במשבר חברתי שלא ידענו כמותו. חברה מרובת שסעים ומחלוקות. ובכל אחד מצדדי המפה הפוליטית נראה שכל שבוע נחצו עוד ועוד קווים אדומים. התעוררנו למציאות שחורה ומפקחת.

רבים התעסקו בטפל, במקום במה שחשוב כמו בטחון אישי ולאומי, תשתיות או יוקר המחייה.

אנחנו מתכוונים לוודא שרוב הציבור הישראלי יזכור את המסקנות שעלו לנו בדם - שהאויבים הם לא ביננו, ושביחד אנחנו מנצחים.

לפיכך, שמנו לעצמנו למטרה להוביל לאחדות במדינת ישראל על ידי חיבור המגזרים השונים בחברה הישראלית סביב האתוס הציוני, מתוך תפיסה שרק חיזוק של הרוב הציוני הנו הבסיס לקיום המדינה בעתיד בגבולות בטוחים.

מספר עקרונות למימוש החזון:


נחבר בין ארגונים, תנועות וכד' בעלות אג'נדה ציונית על ידי יזימת פעילויות מגוונות, זאת בכדי שהרוב הציוני יוכל לממש את עמדותיו.

 

נאבק על כך ששינויים מהותיים הנוגעים להיותה מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית יש לעשות בהסכמה רחבה – שיווי המשקל בין היות מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית הנו עדין ויש לערוך כל שינוי מהותי הנוגע לתחום זה בשיח ובהסכמה רחבה.

נדחוף לשרות צבאי או לאומי לכולם - מתוך תפיסה שהשרות המשותף מאפשר ליצור הכרות טובה יותר עם האחר, מחבר טוב יותר לערכי מדינת ישראל והנו אמצעי חשוב לשמירה על ביטחון המדינה ועל חוסנה הצבאי האזרחי. 

נעודד לימודי ליבה וחיזוק תחומי לימוד אשר מסייעים ליצירת בסיס מאחד –  רמה גבוהה של עברית והכרות עם ההיסטוריה של העת החדשה יוצרים בסיס טוב לשיח אמיתי. חיזוק מקצועות לימוד אחרים מאפשר יכולות פרנסה מגוונות יותר בעולם המודרני.


חיזוק אמון הציבור במוסדות המדינה ומשרתי הציבור - אנשים שמאמינים במוסדות המדינה, מסייעים ומסתייעים במוסדות המדינה, מחזקים את הבסיס המאחד במדינה דמוקרטית .

מי אנחנו?

הפעילים והפעילות בעמותה

אלעזר בן ימין

יו"ר העמותה

רועי ריקלין

מנכ"ל העמותה

עצמאות ציונית

bottom of page