top of page

לעדכוני תנועת 'המילואימניקים' הצטרפו כאן לקבוצת הוווטסאפ

יהודית

ודמוקרטית

דגל ישראל מתנופף בשקיעה

שומרים על
מדינת ישראל,

מחזקים את הציונות.

:עקרונות מרכזיים

איחוי החברה הישראלית

אחדות של הזרמים הציונים במדינה

שמירה על מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית

שירות לכולם

צבאי או אזרחי

קידום לימודי ליבה

לכלל תלמידי ישראל

אין אירועים כרגע

אירועים קרובים:

על העמותה:

אחרי ה'שבת השחורה' של 7.10 נעשה ברור ליותר ויותר אנשים, שיש חשיבות גדולה בחיבור המגזרים השונים בחברה הישראלית סביב האתוס הציוני.

עצמאות ציונית פועלת כדי להנחיל ולקדם ערכים אלו הלכה למעשה.

הצטרפו אלינו!

גם את ואתה יכולים לעזור לנו להפוך את המדינה לטובה יותר. הצטרפו אלינו ונשאיר אתכם מעודכנים בפעילויות.

bottom of page